دانلود برنامه شب آهنگی قسمت 1

console.log("Hello world");