دانلود قسمت 1 تا 3 سریال دفتر یادداشت

console.log("Hello world");