فیلم های سینمایی خارجی سانسور شده

console.log("Hello world");