کارتون سینمایی درون‌ کهکشانی

console.log("Hello world");