انیمیشن luca با زیرنویس فارسی

console.log("Hello world");